Badaj wszechświat, bądź Wielkim Odkrywcą!

MiniSAT to eksperyment wielkości wnętrza piłeczki pingpongowej. Pingpongowe "satelity" wysyłamy
do granicy stratosfery za pomocą balonów lub rakiet. Każdego roku Zespół Copernicus Project realizuje 2 lub 3 misje w przestrzeń okołoziemską.

Misją miniSAT jest bezpośrednie zaangażowanie uczniów, studentów, badaczy i ludzi na całym świecie w tematykę przestrzeni kosmicznej.
Przyłącz się do Projektu, zgłoś swój Eksperyment!
 


›przegląd literatury
›hipoteza
›projekt eksperymentu
›przygotowanie materiałów
›zrealizuj eksperyment
›zarejestrowane dane
›analiza danych
›energia kosmosu
›skutki promieniowaniawięcej galerii  »»
miniSAT - Zgłoszenie
Na 30 dni przed lotem, Copernicus Project musi otrzymać opis eksperymentu. Może on składać się z jednego akapitu lub też ze skomplikowanego opisu technicznego zależnie od złożoności miniSATu. Każdy miniSAT otrzyma swój numer identyfikacyjny (ID). Uczestnik powinien umieścić go bezpośrednio na swoim pingpongowym eksperymencie.

Zespół Copernicus Project ustali plan lotów. Doświadczenia danej grupy uczestników zostaną wysłane razem.

Loty mini eksperymentów ustalane są na zasadzie: kto pierwszy ten lepszy. Po zawiadomieniu o terminie lotu, uczestnik otrzyma skrócone dane misji.

Copernicus Project musi otrzymać projekty eksperymentów dotyczące konkretnego lotu najpóźniej na 6 dni przed lotem.

MiniSATy zostaną zwrócone uczestnikom za pomocą poczty. Dołączone zostaną szczegółowe informacje na temat lotu. Każdy uczestnik otrzyma certyfikat "Byłem Tam" potwierdzający swoją podróż na granice przestrzeni kosmicznej.

Uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z uczestnictwem w programie miniSAT.

Każdy emblemat powierzony przez uczestników na misję może być umieszczony na boku startującego pojazdu.

Klasy i drużyny, wysyłające swoje miniSATy, mogą stworzyć własne emblematy misji dla danego lotu.

Zespół Copernicus Project zastrzega sobie prawo do odmowy lotu eksperymentu ze względów bezpieczeństwa lub z innego powodu.

 
Jednostka edukacyjna

nazwa:

adres:

kod / miasto:


Osoba kontaktowa

imię:

nazwisko:

e-mail:

telefon:


Opis eksperymentu


miniSAT 2009 © | wszystkie prawa zastrzeżone  
Concept based on John Powell's idea powered by Web & Art sp. z o.o.           mapa serwisu | kontakt / nota prawna
Licencja Creative Commons  O ile nie jest to stwierdzone inaczej, to materiały prezentowane w tym serwisie, stworzone w ramach działań Fundacji Copernicus Project,
są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.