Badaj wszechświat, bądź Wielkim Odkrywcą!

MiniSAT to eksperyment wielkości wnętrza piłeczki pingpongowej. Pingpongowe "satelity" wysyłamy
do granicy stratosfery za pomocą balonów lub rakiet. Każdego roku Zespół Copernicus Project realizuje 2 lub 3 misje w przestrzeń okołoziemską.

Misją miniSAT jest bezpośrednie zaangażowanie uczniów, studentów, badaczy i ludzi na całym świecie w tematykę przestrzeni kosmicznej.
Przyłącz się do Projektu, zgłoś swój Eksperyment!
 


›przegląd literatury
›hipoteza
›projekt eksperymentu
›przygotowanie materiałów
›zrealizuj eksperyment
›zarejestrowane dane
›analiza danych
›energia kosmosu
›skutki promieniowaniawięcej galerii  »»
miniSAT - Przed lotem
Wymagania dotyczące miniSAT

Nie wysyłamy żadnych insektów lub zwierząt,

Wszystko, co wystaje z miniSAT, musi być wcześniej zatwierdzone.

Żadnych żrących środków chemicznych.

Nie dopuszczamy spalania lub reakcji chemicznych w trakcie lotu.

Nie cięższe niż 100 gramów.

Wszelkie urządzenia, emitujące sygnały radiowe, muszą być wcześniej zatwierdzone.

Wszelkie płyny powinny być zabezpieczone
w odpowiednich zbiornikach.


Środowisko na dużej wysokości

MiniSAT będzie poddany działaniu temperatury
do 60 stopni poniżej zera. Na szczytowej wysokości istnieją warunki bliskie próżni. Środowisko to zupełnie przypomina warunki przestrzeni kosmicznej.

Wysyłka

Podczas transportu miniSATów do Copernicus Project odnoszą one więcej szkód niż podczas wysyłki w przestrzeń kosmiczną.
Prosimy o bezpieczne pakowanie Waszych eksperymentów.

Jak rozciąć na pół piłeczkę do tenisa stołowego?

Istnieje wiele sposobów rozcięcia takiej piłeczki
na połowę. Jednak pewne sposoby są łatwiejsze niż inne. Użycie noża do tego celu powoduje pocięcie zbyt wielu palców.
1. Znajdź szew. Znajduje się tam, gdzie połówki piłeczki zostały pierwotnie sklejone.
2. Użyj niezmywalnego markera i zrób kropkę na szwie (to będzie twój punkt odniesienia, gdy będziesz składać piłeczkę ponownie w całość).
3. Używając cienkiego ostrza piły do metalu powoli piłuj wzdłuż linii szwu.
4. Dwa ruchy piłą wokół szwu powinny rozciąć piłeczkę.

Jak złożyć na powrót piłeczkę w całość?

Pojedyncze sklejenie taśmą klejącą wystarczy,
aby utrzymać piłeczkę w całości podczas lotu.

 

Po locie

MiniSATy zostaną zwrócone uczestnikom za pomocą poczty. Dołączone zostaną szczegółowe informacje na temat lotu. Każdy uczestnik otrzyma certyfikat "Byłem Tam" potwierdzający swoją podróż na granice przestrzeni kosmicznej.

Opóźnienia

Misje, które niosą miniSATy, mogą ulec z różnych przyczyn opóźnieniu. Najważniejszą przyczyną opóźnienia jest zazwyczaj pogoda. Proszę pamiętać o potencjalnych opóźnieniach.

Opóźnienia mogą szczególnie wpłynąć
na programy szkolne miniSAT w przypadku,
gdy rok szkolny zbliża się ku końcowi.

Misje nieudane lub utrata miniSAT

Jak do tej pory nigdy nie zaginął choćby jeden miniSAT, jednak istnieje taka możliwość przy każdej misji. Ryzyko to nieodłączna część każdego programu kosmicznego.
Jeśli misja nie powiodła się, zrobimy wszystko,
co możliwe, aby jak najszybciej ponownie wysłać nowe miniSATy uczestników.

Dodatkowe informacje

Uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z uczestnictwem w programie miniSAT.

Każdy emblemat powierzony przez uczestników na misję może być umieszczony na boku startującego pojazdu.

Klasy i drużyny, wysyłające swoje miniSATy, mogą stworzyć własne emblematy misji dla danego lotu.

Zespół Copernicus Project zastrzega sobie prawo do odmowy lotu eksperymentu ze względów bezpieczeństwa lub z innego powodu.

Niniejsza instrukcja użytkownika może być powielana w dowolnej ilości, jednak bez wprowadzania do niej jakichkolwiek zmian.

miniSAT 2009 © | wszystkie prawa zastrzeżone  
Concept based on John Powell's idea powered by Web & Art sp. z o.o.           mapa serwisu | kontakt / nota prawna
Licencja Creative Commons  O ile nie jest to stwierdzone inaczej, to materiały prezentowane w tym serwisie, stworzone w ramach działań Fundacji Copernicus Project,
są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.