Badaj wszechświat, bądź Wielkim Odkrywcą!

MiniSAT to eksperyment wielkości wnętrza piłeczki pingpongowej. Pingpongowe "satelity" wysyłamy
do granicy stratosfery za pomocą balonów lub rakiet. Każdego roku Zespół Copernicus Project realizuje 2 lub 3 misje w przestrzeń okołoziemską.

Misją miniSAT jest bezpośrednie zaangażowanie uczniów, studentów, badaczy i ludzi na całym świecie w tematykę przestrzeni kosmicznej.
Przyłącz się do Projektu, zgłoś swój Eksperyment!
 


›przegląd literatury
›hipoteza
›projekt eksperymentu
›przygotowanie materiałów
›zrealizuj eksperyment
›zarejestrowane dane
›analiza danych




›energia kosmosu
›skutki promieniowania



więcej galerii  »»


 



miniSAT - Nasiona w przestrzeni okołoziemskiej
Cel

W programie Nasiona w przestrzeni okołoziemskiej uczniowie wcielają się w rolę naukowców.

Zapoznają się z procesem towarzyszącym tradycyjnym badaniom naukowym.


Ziemia.


Korytka do sadzenia.


Etykiety do zaznaczania, które nasiona wróciły
z miniSat, a które pozostały na ziemi.


Fasolki do eksperymentu.
  Zadania

Uczniowie wykonują następujące zadania:

A. dokonują przeglądu literatury

B. formułują hipotezę

C. projektują eksperyment

D. przygotowują sprzęt wykorzystywany
    w eksperymencie

E. realizują proces naukowy

F. zapisują dane

G. analizują wyniki
miniSAT 2009 © | wszystkie prawa zastrzeżone  
Concept based on John Powell's idea powered by Web & Art sp. z o.o.           mapa serwisu | kontakt / nota prawna
Licencja Creative Commons  O ile nie jest to stwierdzone inaczej, to materiały prezentowane w tym serwisie, stworzone w ramach działań Fundacji Copernicus Project,
są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.