Badaj wszechświat, bądź Wielkim Odkrywcą!

MiniSAT to eksperyment wielkości wnętrza piłeczki pingpongowej. Pingpongowe "satelity" wysyłamy
do granicy stratosfery za pomocą balonów lub rakiet. Każdego roku Zespół Copernicus Project realizuje 2 lub 3 misje w przestrzeń okołoziemską.

Misją miniSAT jest bezpośrednie zaangażowanie uczniów, studentów, badaczy i ludzi na całym świecie w tematykę przestrzeni kosmicznej.
Przyłącz się do Projektu, zgłoś swój Eksperyment!
 


›przegląd literatury
›hipoteza
›projekt eksperymentu
›przygotowanie materiałów
›zrealizuj eksperyment
›zarejestrowane dane
›analiza danych
›energia kosmosu
›skutki promieniowaniawięcej galerii  »»
miniSAT - Nasiona w przestrzeni okołoziemskiej - Przygotowanie materiałów
  Kilka piłeczek pingpongowych
  Etykiety (taśma maskująca i długopis)
  Materiał ochronny, jak folia aluminiowa lub karton   w różnych kolorach lub ekran słoneczny
  Różne nasiona*
  Układ czujników temperatury **
  Aparat cyfrowy
  Waga laboratoryjna
  Formularz rejestracji danych

* Nasiona zazwyczaj są niedostępne w sklepach ogrodniczych jesienią i oczywiście w zimie. Zaplanuj z góry i nabądź nasiona zanim je będziesz potrzebować. Skorzystaj z różnorodnych nasion, ponieważ niektóre są bardziej odporne, niż inne.

** eksperyment dostępny dla studentów.
Aby znaleźć wskazówki dotyczące konstruowania
i używania układu czujników temperatury zdolnego do funkcjonowania w temperaturach występujących w przestrzeni okołoziemskiej, przeczytaj materiał dostępny na stronie http://copernicus-project.org.

Postępowanie z opakowaniami nasion

Uważaj, aby nie pogubić nasion podczas pracy z nimi. Ponadto umyj ręce, by upewnić się, że nic z twoich rąk nie wpłynie na przebieg eksperymentu. Pracuj z jednym opakowaniem nasion na raz. Trzymaj opakowania z nasionami zamknięte do momentu, gdy twoja drużyna będzie gotowa do pracy z nimi. Wstrząśnij pierwszym opakowaniem nasion, aby wszystkie opadły na dno torebki. Teraz uważnie otwórz pierwsze opakowanie nasion poprzez odcięcie górnej części opakowania. Uważaj, aby nie przeciąć napisów na torebce. Nie wyrzucaj opakowania po nasionach po ich wysypaniu; zatrzymaj opakowanie, jako punkt odniesienia na przyszłość. Oznacza to przechowanie pustego opakowania w bezpiecznym miejscu.

Dokumentacja fotograficzna

Uzyskanie dokumentacji fotograficznej nasion przed startem pozwala drużynie na identyfikację zmian morfologicznych (zmian w wyglądzie) wynikających z lotu w przestrzeń okołoziemską. Ostrożnie rozsyp, nie rzucając i rozpostrzyj nasiona na kawałku papieru technicznego o kolorze kontrastującym z kolorem nasion (może czarny byłby dobrym wyborem?). Rozpostrzyj nasiona w taki sposób, aby nie leżały jedne na drugich.

 

Upewnij się, że jest dość światła. Oznacza to, że światło musi być wystarczająco jasne dla aparatu fotograficznego i zlokalizowane w takim miejscu, aby nie wpływało na wygląd nasion. Jeśli to możliwe, sfotografuj nasiona z góry i oświetl je z dwóch przeciwnych stron. Załóż rejestr zrobionych fotografii. W rejestrze wskaż numer zdjęcia i jakie nasiona były fotografowane.

Napełnianie piłeczek

Ponieważ ciśnienie atmosferyczne stale spada podczas opadania ładunku z przestrzeni okołoziemskiej, nie możesz zamknąć piłeczki szczelną taśmą lub klejem. Gdy ciśnienie spadnie wystarczająco, ciśnienie powietrza wewnątrz piłeczki może uszkodzić ją oraz spowodować rozsypanie nasion. Opisana poniżej procedura pozwala wystawić nasiona wewnątrz piłeczki na działanie otoczenia bez ryzyka ich rozsypania.

Wypełnij suchą, czystą piłeczkę do połowy pierwszym typem nasion (wykorzystaj jeden typ nasion na jedną piłeczkę). Teraz złóż piłeczkę w całość oraz wykonaj mały otwór w powłoce piłeczki. Zauważ, że otwór ten pozwala na wyjście powietrza z piłeczki bez jej uszkodzenia.

Teraz zważ zamknięte piłeczki z nasionami. Zważenie ich teraz pozwoli ci określić zmiany masy po locie i może wskazać czynnik we wskaźnikach kiełkowania nasion po locie (jeśli istnieje).

Upewnij się, że wszystkie informacje na temat konkretnej piłeczki zostały zapisane w twoim formularzu rejestracji danych.

Przechowaj swoje eksperymenty w miejscu nienarażonym na duża ilość światła lub ciepła. Ponieważ niektóre nasiona nie mogą znieść niskich temperatur, nie zamrażaj nasion aż do startu. Jakkolwiek zdecydujesz się przechowywać nasiona, przechowuj je wszystkie w ten sam sposób.

Teraz skontaktuj się z koordynatorami programu miniSATi zawiadom ich, że twój eksperyment jest gotów do lotu.

miniSAT 2009 © | wszystkie prawa zastrzeżone  
Concept based on John Powell's idea powered by Web & Art sp. z o.o.           mapa serwisu | kontakt / nota prawna
Licencja Creative Commons  O ile nie jest to stwierdzone inaczej, to materiały prezentowane w tym serwisie, stworzone w ramach działań Fundacji Copernicus Project,
są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.