Badaj wszechświat, bądź Wielkim Odkrywcą!

MiniSAT to eksperyment wielkości wnętrza piłeczki pingpongowej. Pingpongowe "satelity" wysyłamy
do granicy stratosfery za pomocą balonów lub rakiet. Każdego roku Zespół Copernicus Project realizuje 2 lub 3 misje w przestrzeń okołoziemską.

Misją miniSAT jest bezpośrednie zaangażowanie uczniów, studentów, badaczy i ludzi na całym świecie w tematykę przestrzeni kosmicznej.
Przyłącz się do Projektu, zgłoś swój Eksperyment!
 


›przegląd literatury
›hipoteza
›projekt eksperymentu
›przygotowanie materiałów
›zrealizuj eksperyment
›zarejestrowane dane
›analiza danych
›energia kosmosu
›skutki promieniowaniawięcej galerii  »»
miniSAT - Nasiona w przestrzeni okołoziemskiej - Przegląd literatury
Zanim naukowiec przystąpi do wykonania nowego eksperymentu, musi zbadać, czego już dokonano w tej dziedzinie. Ponieważ celem jest rozwój nauki, albo wykonuje się nowy eksperyment, albo w niektórych przypadkach, weryfikuje wyniki starego eksperymentu. Proces odkrywania, czego już dokonano w przeszłości nazywany jest przeglądem literatury.

Celem jest zapoznanie się ze streszczeniami z czasopism w celu odkrycia, weryfikacji materiału tożsamego z naszym eksperymentem. Streszczenie to krótki opis artykułu. Za każdym razem, gdy pisany jest nowy artykuł, autor (autorzy) dołączają kilkuzdaniowy opis zawartości artykułu. Gdy zostanie znalezione interesujące streszczenie, czyta się cały artykuł.
Jak widzicie, czytanie streszczeń oszczędza czas naukowca.

Nie ma profesjonalnego czasopisma poświęconego amatorskiej eksploracji przestrzeni okołoziemskiej. Dlatego, aby uzyskać informacje, będziecie przeszukiwać Internet lub otrzymacie je od Waszego nauczyciela.
  Podczas przeglądu literatury musicie znaleźć następujące informacje.

Jakie warunki panują w przestrzeni okołoziemskiej?
- Jakie są warstwy atmosferyczne oraz ich temperatura i ciśnienie?
- Poszukaj materiału: Copernicus Project, program Near Space, znajdź jego historię

Co to jest warstwa ozonowa?
- Jaką funkcję pełni ozon?
- Co to jest UV?
- Jaki jest wpływ promieniowania UV na organizmy?

Czy wcześniej wysyłano już nasiona w przestrzeń okołoziemską?
- Jeśli tak, jaką procedurę wykorzystano?
- Jeśli tak, jakie nasiona wysłano w przestrzeń okołoziemską?
- Jeśli tak, jakie były wyniki eksperymentu?

Podczas przeszukiwania literatury znajdź fotografię horyzontu w przestrzeni okołoziemskiej.
Zanotuj, czego się dowiedziałeś. Twoje odkrycia podczas przeszukiwania dostępnej literatury warte są zapisania na papierze!
miniSAT 2009 © | wszystkie prawa zastrzeżone  
Concept based on John Powell's idea powered by Web & Art sp. z o.o.           mapa serwisu | kontakt / nota prawna
Licencja Creative Commons  O ile nie jest to stwierdzone inaczej, to materiały prezentowane w tym serwisie, stworzone w ramach działań Fundacji Copernicus Project,
są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.