Badaj wszechświat, bądź Wielkim Odkrywcą!

MiniSAT to eksperyment wielkości wnętrza piłeczki pingpongowej. Pingpongowe "satelity" wysyłamy
do granicy stratosfery za pomocą balonów lub rakiet. Każdego roku Zespół Copernicus Project realizuje 2 lub 3 misje w przestrzeń okołoziemską.

Misją miniSAT jest bezpośrednie zaangażowanie uczniów, studentów, badaczy i ludzi na całym świecie w tematykę przestrzeni kosmicznej.
Przyłącz się do Projektu, zgłoś swój Eksperyment!
 


›przegląd literatury
›hipoteza
›projekt eksperymentu
›przygotowanie materiałów
›zrealizuj eksperyment
›zarejestrowane dane
›analiza danych
›energia kosmosu
›skutki promieniowaniawięcej galerii  »»
miniSAT - Nasiona w przestrzeni okołoziemskiej - Projekt eksperymentu
Aby określić wpływ każdego z warunków przestrzeni okołoziemskiej na nasiona, trzeba zbadać, na jakie warunki te nasiona są wystawione.

Na przykład, jak sprawdzisz narażenie na promieniowanie UV lub skrajne zimno? Musisz zaprojektować swój eksperyment w taki sposób, aby różne czynniki były od siebie wzajemnie odizolowane. Pamiętaj, że nasiona, które wysyłasz w przestrzeń okołoziemską będą przechowywane wewnątrz piłeczek pingpongowych.

Teraz, stosując burzę mózgów, znajdź sposoby sprawdzenia, na jakie warunki otoczenia wystawione będą nasiona podczas lotu.
Na przykład, w jakie materiały możesz zawinąć piłeczkę, aby kontrolować wystawienie nasion na te warunki? Pewną wskazówką będzie to, że nasiona nie muszą być umieszczone na zewnątrz statku powietrznego, można je umieścić wewnątrz (gdzie jest cieplej). Po sformułowaniu pewnych pomysłów określ, który z nich możesz naprawdę zrealizować. Zapisz na papierze swój plan działania.

Czy wiesz, czy wszystkie twoje nasiona są zdolne do życia, tzn. czy zakiełkują i urosną, gdy je zasiejesz?

Jeśli 50% twoich nasion nie zakiełkuje, czy jest to normalne?

Jeśli twoje nasiona nie zakiełkują, jak niska była wartość ciśnienia i temperatury, która wpłynęła na nasiona?

Aby odpowiedzieć na te pytania, musisz stworzyć odniesienie dla każdego eksperymentu, który przeprowadzasz. W tym przypadku, odniesieniem jest próbka, która nie została wystawiona na działanie przestrzeni okołoziemskiej. Zamiast tego pozostaje ona na ziemi. Aby podejść naukowo, musisz porównać nasiona wystawione na działanie przestrzeni okołoziemskiej z tymi, które nie były wystawione na jej działanie. Nie możesz posiać nasion wystawionych na działanie przestrzeni i zidentyfikować, co się z nimi stało, bez możliwości porównania.

Dlatego musisz ustalić zestaw próbek referencyjnych. Próbki te muszą być identyczne z próbkami eksperymentalnymi, które udadzą się na przejażdżkę w przestrzeń okołoziemską. Muszą być traktowane i pakowane identycznie, jak te biorące udział w eksperymencie. Muszą też być oznaczone, jako próbki referencyjne, aby nie wysłano ich w przestrzeń lub by nie uległy przypadkowemu zmieszaniu z próbkami eksperymentalnymi po lądowaniu.

Czy próbki referencyjne są pozostawiane tylko na ziemi? Czy próbki referencyjne mogą być wypuszczone w przestrzeń okołoziemską? Jak możesz określić, że na próbki wpływa tylko promieniowanie UV, a nie zimno?
  Próbki referencyjne mogą służyć testowaniu wielu wpływów. Na przykład piłeczka z nasionami może być ochroniona przed promieniowaniem UV, ale nadal wysłana w przestrzeń okołoziemską. Jeśli nasiona są chronione przed promieniowaniem UV, na jakie inne warunki przestrzeni okołoziemskiej będą narażone?

Wykorzystaj kilka typów nasion, ponieważ niektóre są twardsze, niż inne. Małe nasiona marzną szybciej, niż duże. Niektóre nasiona mogą mieć cieńszą powłokę zewnętrzną niż inne i mogą być bardziej narażone na działanie promieniowania UV.

Teraz zacznij przygotowanie sprzętu do eksperymentu. Zbierz wszelkie potrzebne materiały. Ponadto wyczyść komplet piłeczek na dzień przed przygotowaniem eksperymentu. W ten sposób będą one suche, kiedy zbierzesz wszystkie elementy eksperymentu. I wreszcie przygotuj formularz rejestracji danych. Formularz ten powinien wyszczególniać następujące informacje.

Numer strony*
Numer piłeczki (ID)
Uwagi przed lotem
  Typ nasion
  Data na opakowaniu nasion
  Liczba fotografii nasion przed lotem
  Waga wypełnionej piłeczki przed lotem
  Przygotowanie piłeczki do eksperymentu**
Uwagi po locie
  Zaobserwowane problemy
  Waga wypełnionych piłeczek po locie
  Liczba fotografii nasion po locie
Uwagi na temat kiełkowania
  Numer pojemnika, w którym zasiano nasiona
  Wskazówki dotyczące podlewania
  i naświetlenia***
  Wzrost rośliny****

* Wpisz numer strony w następującym formacie, strona 2. z 6. W ten sposób twoja drużyna może upewnić się, że nie brakuje żadnych zapisków.

**Wskaż, gdzie są umieszczone piłeczki podczas lotu i wszelkie sposoby obchodzenia się z Waszym eksperymentem.

*** Udokumentuj, jaki rodzaj oświetlenia otrzymują zasadzone nasiona (światło sztuczne, światło słoneczne, itd.) oraz jak często są podlewane. Te informacje mogą być wykorzystane do projektowania przyszłych eksperymentów.

**** Zaznacz, ile roślin wykiełkowało oraz wpisz ich wzrost. Rób to codziennie. Uśrednisz potem wyniki, więc nie będziesz musiał identyfikować pojedynczych roślin w pojemniku.

miniSAT 2009 © | wszystkie prawa zastrzeżone  
Concept based on John Powell's idea powered by Web & Art sp. z o.o.           mapa serwisu | kontakt / nota prawna
Licencja Creative Commons  O ile nie jest to stwierdzone inaczej, to materiały prezentowane w tym serwisie, stworzone w ramach działań Fundacji Copernicus Project,
są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.