Badaj wszechświat, bądź Wielkim Odkrywcą!

MiniSAT to eksperyment wielkości wnętrza piłeczki pingpongowej. Pingpongowe "satelity" wysyłamy
do granicy stratosfery za pomocą balonów lub rakiet. Każdego roku Zespół Copernicus Project realizuje 2 lub 3 misje w przestrzeń okołoziemską.

Misją miniSAT jest bezpośrednie zaangażowanie uczniów, studentów, badaczy i ludzi na całym świecie w tematykę przestrzeni kosmicznej.
Przyłącz się do Projektu, zgłoś swój Eksperyment!
 


›przegląd literatury
›hipoteza
›projekt eksperymentu
›przygotowanie materiałów
›zrealizuj eksperyment
›zarejestrowane dane
›analiza danych
›energia kosmosu
›skutki promieniowaniawięcej galerii  »»
miniSAT - Nasiona w przestrzeni okołoziemskiej - Analiza danych
Do pracy masz dwa zestawy danych z eksperymentu, jeden zarejestrowany podczas lotu (np. wysokość i temperatura) i drugi zestaw zarejestrowany po odzyskaniu ładunku (np. kiełkowanie nasion i wysokość roślinek).
Dane zarejestrowane podczas lotu można przedstawić w formie wykresu w pierwszym dniu zajęć po odzyskaniu eksperymentu. Kiełkowanie nasion i dane dotyczące roślin muszą poczekać kilkanaście dni lub tygodni, zanim będzie je można zarejestrować na wykresie.

Tworzenie wykresów

Stwórz następujące wykresy z misji:

Wysokość
Narysuj oś X (oś poziomą) - Upływ czasu misji (MET). Oś Y (oś pionowa) to wysokość, najlepiej w metrach.

Temperatura powietrza
Narysuj oś X (oś poziomą) - Upływ czasu misji (MET). Oś Y (oś pionowa) to temperatura, najlepiej w stopniach Celsjusza.

Ciśnienie powietrza
Narysuj oś X (oś poziomą) - Upływ czasu misji (MET). Oś Y (oś pionowa) to ciśnienie powietrza.

Wskaźnik kiełkowania
Narysuj oś X (oś poziomą) w dniach po posadzeniu nasion. Oś Y (oś pionowa) przedstawia liczbę nasion, które wykiełkowały. Stwórz pojedynczy graf dla każdego typu i nasion, aby wykres nie stał się zbyt złożony. Jednak, aby porównania były łatwiejsze, umieść na wykresie wskaźnik kiełkowania dla wszystkich warunków, w których były testowane nasiona. Ponieważ na wykresie umieszczone jest kilkanaście warunków, upewnij się, że dobrze oznaczyłeś linie wykresu. Przydać się może wklejanie cyfrowych zdjęć roślin, które zostały zawarte w wykresie.
  Spojrzenie na wykresy

Teraz, gdy Twój zespół ma już swoje wykresy, obejrzyjcie je szukając różnic pomiędzy nasionami referencyjnymi i eksperymentalnymi. To, czego powinniście szukać, to różnice we wskaźnikach kiełkowania oraz różnice w średniej wysokości w czasie (wskaźnik wzrostu). Spojrzyjcie na zmiany w średnich wartościach dotyczących roślin tak, jak zawsze znajdowaliście różnice w pojedynczych roślinach, nawet pośród tych, które pozostały na ziemi. Inne zmiany, których należy szukać to liczba liści i zmiany koloru.

Czy znaleźliście różnice? Jeśli nie, to być może nasiona są zbyt twarde na takie krótkie wystawienie na działanie przestrzeni okołoziemskiej. Nie poddawajcie się, jeśli nie widać różnic. Jeśli nie ma takich różnic, albo potwierdzicie albo obalicie swoją pierwotną hipotezę.

Teraz zdecydujcie, co chcecie dalej robić. Oto dwa pomysły. Po pierwsze, możecie pozwolić roślinom uformować nowe nasiona i wysłać je w ponowny lot. W ten sposób wiele pokoleń może doświadczyć działania przestrzeni okołoziemskiej. Po drugie, możecie wysłać te same nasiona na kilka lotów. Jeśli jeden lot jest za krótki, aby stworzyć zauważalny efekt, może trzy loty wystarczą.
miniSAT 2009 © | wszystkie prawa zastrzeżone  
Concept based on John Powell's idea powered by Web & Art sp. z o.o.           mapa serwisu | kontakt / nota prawna
Licencja Creative Commons  O ile nie jest to stwierdzone inaczej, to materiały prezentowane w tym serwisie, stworzone w ramach działań Fundacji Copernicus Project,
są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.